Pytania egzaminacyjne

Pas biały i biały z żółtą belka:

1. Dlaczego przy wejściu i wyjściu wykonuje się ukłon?

Ukłon jest tradycyjnym wyrazem szacunku. Gest ten wykonywany przy wejœściu i wyjśœciu z sali treningowej wyraża szacunek dla Taekwon-Do, ćwiczących je i samego miejsca, gdzie odbywają się treningi.

2. Co oznacza słowo Taekwon-Do?

W dosłownym tłumaczeniu Taekwon-Do oznacza:

 • TAE – kopnięcie, uderzenia nogami
 • KWON – ciosy, uderzenia ręką lub pi궜cią
 • DO – drogę. Dla generała Taekwon-do jest „walką bez użycia broni, wymyśœloną dla celów samoobrony” oraz „jest sztuką dyscyplinowania umysłu poprzez dyscyplinowanie ciała”.

3. Jak się nazywa sala treningowa?

Do Jang

4. Jak się nazywa strój w którym ćwiczysz?

Strój nazywa się Do Bok i składa się z:

 • bluzy – Sang
 • spodni – Ha
 • pasa – Ti

5. Omów regulamin sali.

 • przy wejœściu i wyjśœciu należy wykonać ukłon
 • unikać niepotrzebnych rozmów, a zachowywać koncentrację i skupienie
 • nie powinno się jeśœć, palić tytoniu i spożywać napojów
 • nie należy nosić obuwia
 • bez pozwolenia instruktora nie wykonywać jakichkolwiek ćwiczeń
 • wszystkie uwagi i zapytania do instruktora kierować przed i po treningu.

6. Jak się nazywa ojciec Taekwon-Do?

Choi Hong Hi

7. Policz po koreańsku od 1 do 10.

1 – HANA (czyt. hana)
2 – DUL (czyt. tul)
3 – SET (czyt. set)
4 – NET (czyt. net)
5 – DASOT (czyt. tasot)
6 – YASOT (czyt. jasot)
7 – ILGOP (czyt. ilgop)
8 – YODUL (czyt. jodol)
9 – AHOP (czyt. ahop)
10 – YOL (czyt. jol)

8. Jaka jest obowiązująca szerokośœć pasa, szerokośœć belki na nim, ile razy się go przewiązuje wokół pasa i dlaczego?

8. Jaka jest obowiązująca szerokośœć pasa, szerokośœć belki na nim, ile razy się go przewiązuje wokół pasa i dlaczego?
Pas powinien mieć 5cm szerokoœci i 5mm gruboœci. Szerokoœć belki powinna wynosić 5 mm i powinna być umieszczona w odległośœci 5cm od końca pasa.
Pas przewiązuje się 1 raz, ponieważ symbolizuje:

 • dążenie do jednego, obranego celu
 • szacunek i lojalnośœć wobec jednego mistrza
 • zwycięstwo za pomocą jednego ciosu

Pas żółty i żółty z zieloną belką:

1. Jak się nazywa posiadająća stopień od I do III Dana, od IV do VI, od VII do VIII, a jak IX Dan?

 • I – III Dan -> Boosabum (młodszy instruktor)
 • IV – VI Dan ->Sabum (instruktor)
 • VII – VIII Dan -> Sahyum (mistrz)
 • IX Dan -> Saseong (wielki mistrz)

2. Co symbolizują poszczególne kolory pasów?

 • Biały – bezradnoœść i niewinnośœć początkującego ucznia
 • Żółty – ziemię, z której rośœlina kiełkuje wypuszczając pierwsze pędy i powoli umacniając korzenie będące podstawą dalszego rozwoju ucznia
 • Zielony – intensywny rozwój rośœliny tak jak rosnące umiejętnośœci ucznia w Taekwon-Do
 • Niebieski – niebo w kierunku którego rośœlina pnie się i rozrasta w potężne drzewo tak jak wzrastają umiejętnoœści ćwiczącego
 • Czerwony – ogień który symbolizuje niebezpieczeństwo wskazując na wysokie umiejętnośœci ćwiczącego
 • Czarny – dojrzałoœść i przebiegłośœć ćwiczącego, oznacza także iż posiada mocne podstawy do dalszego zgłębiania tajników Taekwon-Do

3. Omów pozycje:

 • CHARYOT SOGI – pięty złączone, palce stóp pod kątem ok. 45°, nogi wyprostowane, ręce lekko ugięte, dłonie zamknięte w pi궜ci oddalone ok. 30cm. od bioder, wzrok skierowany przed siebie. W tej pozycji wykonujemy ukłon Kyong Ye pochylając się ok. 15° w przód.
 • MOA SOGI – stopy złączone, plecy wyprostowane.
 • NARANI SOGI – stopy rozstawione na szerokoœść ramion (zewnętrzne krawędzie) wewnętrzne cz궜ci równolegle do siebie, ręce ugięte w łokciach, dłonie złożone w piꜶci na wysokoœci pasa oddalone 5cm. od siebie i 7cm od brzucha, łokcie blisko tułowia.
 • GUNNUN SOGI – stopy oddalone od siebie na szerokośœć ramion (mierzymy od linii centralnej stóp), przesunięty względem siebie do 1,5 szerokośœci ramion (mierzymy od palców stopy przedniej do palców stopy tylnej), stopa nogi tylnej skręcona do 25° na zewnątrz, noga tylna wyprostowana w kolanie, przednia ugięta tak by rzepka kolana i pięta stopy znajdowały się w pionie, ciężar rozłożony 50%, stopy całą powierzchnią przylegają do podłoża.
 • NIUNJA SOGI – stopa nogi przedniej skręcona do œśrodka ok. 15° i ugięta w kolanie jak w pozycji Gunnun Sogi. Stopa nogi tylnej skręcona także ok. 15°
  w przód lecz od linii bocznej (prostopadłej do kierunku ruchu), noga ugięta w kolanie tak by rzepka w kolanie znalazła się w pionie z palcami stopy. Stopy oddalone od siebie ok. 1,5 szerokośœci ramion (od palców stopy przedniej do zewnętrznej cz궜ci pięty nogi tylnej). Ciężar ciała 30% na nodze przedniej, 70% na nodze tylnej, tułów w kierunku ruchu.
 • ANNUN SOGI – stopy rozstawione w odległośœci ok. 1,5 szerokoœści ramion mierząc od wewnętrznych krawędzi, które są równoległe do siebie, ciężar ciała rozłożony równomiernie, nogi ugięte w kolanach rozsuniętych na zewnątrz (do linii palców stóp), pięty w jednej linii.

4. Jak brzmi przysięga Taekwon-Do?

 • będę bezwzględnie przestrzegał obowiązujących zasad Taekwon-Do
 • będę szanował instruktora, wyższe stopnie i innych ćwiczących
 • nigdy nie będę nadużywał swoich umiejętnośœci
 • będę bronił wolnośœci i sprawiedliwoœści
 • będę uczestniczył w budowie pokojowego śœwiata.

5. W jakim kierunku skierowany jest wzrok podczas wykonywania układu?

Wzrok należy kierować w kierunku, w jakim ustawiona jest pozycja, w jakiej stoisz, kiedy wykonujesz uderzenie lub blok.

8. Wymień zasady Taekwon-Do.

 • Uprzejmośœć ( Ye Ui )
 • Rzetelnoœść ( Yom Chi )
 • Wytrwałoœść ( In Nae )
 • Samokontrola ( Guk Gi )
 • Niezłomny duch ( Baekjool Bool )

7. W jakim mieśœcie znajduje się siedziba I.T.Fu którego prezydentem jest GM.Choi Jung Hwa?

Siedziba I.T.F mieśœci się w Londynie. Poprzednio znajdowała się w Toronto (w Kanadzie).

6. Dlaczego przy wykonywaniu technik Taekwon-Do robi się tzw. "falę"?

Fala umożliwia pełne wykorzystanie czynników teorii siły. Wykonując ją uzyskuje się zwiększenie siły oddziaływania wykonanych technik poprzez maksymalne wykorzystanie masy ciała.

9. Omów dane kopnięcia:

 • Apcha Busigi
 • Yop Chagi
 • Dollyo Chagi

Pas zielony i zielony z niebieską belką:

1. Wymień czynniki teorii siły.

 • siła reakcji
 • koncentracja
 • równowaga
 • kontrola oddechu
 • szybkoœść
 • masa

2. Dlaczego w Taekwon-do ITF są 24 układy formalne?

Ponieważ cały dzień składa się z 24 godzin.

3. Podaj datę powstania słowa Taekwon-Do oraz datę założenia Międzynarodowej Federacji Taekwon-Do.

Termin Taekwon-do został przyjęty jako okreśœlenie koreańskiej sztuki walki 11.04.1955r.
Międzynarodowa Federacja Taekwon-Do ITF powstała 22.03.1966r.

4. Jak wygląda Mikulmyo Chagi?

Jest to kopnięcie wykonane z śœlizgiem na nodze podporowej w kierunku celu, bez odrywania stopy od podłoża.

5. Ile jest stopni uczniowskich, a ile mistrzowskich?

Stopni uczniowskich jest 10, a mistrzowskich 9.

8. Podaj 7 sekretów Taekwon-Do.

 • każdy ruch ma swój cel, sposób wykonania i metodykę nauczania, które należy znać i zawsze o nich pamiętać.
 • odległośœć oraz kąty uderzeń i bloków powinny być tak dobrane, aby zapewniały jak największą skutecznoœść.
 • ruch rozpoczynamy ruchem wstecznym (zamachem). Rozpoczętego ruchu nie zatrzymujemy.
 • każdy ruch wymaga jednego wydechu z wyjątkiem ruchów połączonych. Wydech powinien być jak najkrótszy i rozpoczynać się z dolnej cz궜ci brzucha.
 • podczas przygotowania do wykonania ruchu, ramiona i nogi powinny być odpowiednio ugięte oraz rozluźŸnione. Zapewni to utrzymanie równowagi, a także płynnoœść i harmonię w przebiegu ruchu.
 • fala dodaje ruchowi siły. W każdym ruchu wyróżniamy trzy rodzaje linii, po których przemieszcza się śœrodek ciężkośœci ciała.
 • wydech, ruch rąk i nóg muszą być zakończone jednocześœnie w tym samym momencie. W każdy ruch należy angażować całe ciało.

7. Pokaż powierzchnię Ap Joomuk i Dung Joomuk.

 • Ap Joomuk – przednia powierzchnia zamkniętej pi궜ci.
 • Dung Joomuk – wierzch zamkniętej piꜶci.

6. Dlaczego przyznawanie stopni szkoleniowych w Taekwon-Do rozpoczyna się od 10 Kup, a najwyższym stopniem jest IX Dan?

Zasada rozpoczynania stopni kup od 10 i odliczanie do 1 jest pradawną tradycją Wschodu. W ten sposób uczeń na 9 etapów do pokonania.
Jest 9 stopni mistrzowskich z tego względu, że liczba 9 jest mnożnikiem trójki przez samą siebie. Do trójki przywiązuje się na Wschodzie szczególne znaczenie. Starochiński znak oznaczający liczbę trzy pisano trzema poziomymi liniami. Górna oznacza niebo, śœrodkowa śœmiertelników, dolna ziemię.

Pas niebieski i niebieski z czerwoną belką:

1. Pokaż pozycję Moa Junbi Sogi A, B, C, D i powiedz, w jakiej odległośœci od ciała znajdują się ręce w każdej z nich?

 • Moa Junbi Sogi A – lewa dłoń obejmuje prawą piꜶć przed nosem w odległośœci ok. 30cm.
 • Moa Junbi Sogi B – lewa dłoń obejmuje prawą pi궜ć przed pępkiem w odległoœści ok. 15cm.
 • Moa Junbi Sogi C – lewa dłoń spoczywa na prawej przed podbrzuszem w odległośœci ok. 10cm.
 • Moa Junbi Sogi D – obie piꜶci znajdują się po bokach ciała w odległośœci ok. 30cm od powierzchni ud.

2. Pokaż pozycję Guburyo Sogi i powiedz, ile stopni jest zgięta w kolanie noga znajdująca się w powietrzu?

 • W pozycji tej noga oderwana od podłoża jest zgięta w kolanie tak, by jej stopa znalazła się przy kolanie nogi podporowej.

3. Kiedy w pozycji Kyocha Sogi stopę stawiamy przed nogą podporową, a kiedy za nią?

 • W Kyocha Sogi stawiamy stopę przed nogą podporową, gdy wykonujemy technikę formalną z krokiem z poprzedniej pozycji, zaœ stawiamy stopę za nogą podporową, gdy wykonujemy technikę boczną lub pół boczną ze skokiem z poprzedniej techniki.

4. Jak się robi Sambo Matsogi przy dużej różnicy wzrostu ćwiczących?

 • Wyższy ćwiczący zastępuje pozycję Gunnun Sogi pozycją Niunja Sogi.

5. Na jaką wysokośœć kopie się Ap Chagi w kolejnych układach formalnych?

 • Do-San Tul – Kaunde
 • Won-Hyo Tul – Najunde
 • Yul-Gok Tul – Najunde
 • Joong-Gun Tul – Najunde
 • Toi-Gae Tul – Kaunde, Najunde
 • Kwang-Gae Tul – Kaunde

6. Pokaż technikę Ap Palkup Tulgi i Dwit Palkup Tulgi.

 • Ap Palkup Tulgi jest techniką uderzenia łokciem w przód w pozycjach frontalnych. Przedramię ręki uderzającej ustawione jest poziomo przed piersią uderzającego
 • Dwit Palkup Tulgi jest techniką uderzenia łokciem w tył w pozycjach frontalny

7. Opisz pozycję:

 • GOJUNG SOGI – pozycja podobna do Niunja Sogi lecz ciężar ciała rozłożony jest równomiernie na obie nogi, a długoœść pozycji mierzymy od palców stopy przedniej do dużego palca stopy tylnej.
 • SASUN SOGI – pozycja podobna do Annun Sogi tylko palce stopy tylnej są na linii pięty stopy przedniej.
 • KYOCHA SOGI – nogi ugięte w kolanach, ciężar na nodze, której stopa całą powierzchnią przylega do podłoża, druga noga oparta stawem małego palca o podłoże, umiejscowiona przed lub za stopą podporową. Podczas wykonywania przejœść w tej pozycji stopę opieramy przed nogą podporową (na wysokośœci palców), przy przeskokach – za nogą podporową, na wysokośœci pięty.
 • GUBURYO SOGI – jest to pozycja na jednej nodze. Noga podporowa ugięta w kolanie (rzepka i palce stopy w pionie), bokiem w kierunku przeciwnika. Noga druga mocno ugięta, pięta na wysokoœści kolana nogi podporowej, palce stopy podciągnięte do góry, kolano w kierunku przeciwnika, tułów lekko bokiem.
 • WAEBAL SOGI – jest to pozycja na jednej nodze. Noga podporowa prosta, stopa ustawiona palcami do przodu. Druga noga ugięta w kolanie skierowana także w przód, pięta na wysokośœci kolana nogi podporowej, palce podciągnięte w górę.
 • DWITBAL SOGI – noga tylna ugięta w kolanie tak, by rzepka znalazła się w pionie z palcami stopy, która jest skręcona do wewnątrz 15° i obciążona całym ciężarem ciała. Stopa nogi przedniej lekko dotyka podłoża przednią czꜶcią podeszwy, jest skręcona do wewnątrz 25° i oddalona na 1 szerokośœć ramion od nogi tylnej (mierzone od palców stopy przedniej do pięty stopy tylnej).
 • SOOJIK SOGI – obie nogi proste w kolanach, stopy skręcone po 15° do wewnątrz, oddalone od siebie na szerokoœść ramion (od palców stopy przedniej do wewnętrznej krawędzi stopy tylnej). Ciężar ciała 60% na nodze tylnej, 40% na nodze przedniej.

Pas czerwony i czerwony z czarną belką:

1. Wytłumacz, kiedy pozycja Niunja Sogi jest prawa, a kiedy lewa?

Pozycja jest prawa, gdy 70% ciężaru ciała znajduje się na prawej nodze ( tylnej ), a lewa, gdy odwrotnie.

2. Jak generał Choi Hing Hi podzielił walkę treningową?

 • Yaksok Matsogi – walka treningowa dzieli się na:
  • walka na trzy kroki – Sambo Matsogi
  • walka na dwa kroki – Ibo Matsogi
  • walka na jeden krok – Ilbo Matsogi
 • Ban Jayu Matsogi – półwolna walka treningowa
 • Jayu Matsogi – wolna walka treningowa z różną liczbą przeciwników
 • Mobum Matsogi – pokazowa walka treningowa
 • Bal Matsogi – nożna walka treningowa
 • Yaksok Chaju Matsogi – aranżowana wolna walka treningowa z różną liczbą przeciwników

3. Wymień wszystkie powierzchnie blokujące i uderzające w TKD.

 • Sonkal – zewnętrzna (łokciowa) krawędźŸ dłoni
 • Sonkal Dung – wewnętrzna (promieniowa) krawędźŸ dłoni
 • Sonbadak – wewnętrzna powierzchnia dłoni
 • Sondunk – zewnętrzna powierzchnia dłoni
 • Sonkut – czubki wyprostowanych palców dłoni ułożone:
  • pionowo – Sun
  • poziomo, wierzchem do góry – Opun
  • poziomo, wierzchem w dół – Dwijibun
 • Bandalson – wewnętrzna krawędźŸ półksiężycowato ułożonej dłoni
 • Sonkal Batang – podstawa zewnętrznej krawędzi dłoni

4. Podaj biografię generała Choi Hong Hi.

 • 9.11.1918r. – urodził się generał.
 • 1930r. – został wyrzucony ze szkoły za udział w wystąpieniach antyjapońskich.
 • 1937r. – wyjeżdża na studia do Japonii, w ukryciu trenuje Taekwon-Do, zaśœ jawnie Karate.
 • 7.12.1941r. – zostaje wysłany na placówkę Pyongyang w Korei. Za organizację ruchu niepodległośœciowego zostaje skazany na karę śmierci.
 • Sierpień 1945r. – wychodzi z więzienia i robi karierę wojskową.
 • 1948r. – zostaje głównym instruktorem samoobrony w elitarnej Amerykańskiej Szkole Żandarmerii, a następnie wyjeżdża do USA na studia.
 • 1954r. – systematyzuje techniki, metody nauczania oraz zakłada szkołę Oh Do Kwan.
 • 1955r. – po raz pierwszy oficjalnie zostaje użyta nazwa Taekwon-Do i rozpoczyna się propagowanie tej sztuki walki.
 • 1959r. – Choi zostaje prezesem Koreańskiego Związku Taekwon-Do i zastępcą dowódcy II Armii Tae Gu.
 • 1963r. – Taekwon-Do zostaje zaprezentowanie na pokazie w siedzibie ONZ zdobywając uznanie.
 • 22.03.1966r. – powstaje Międzynarodowa Federacja Taekwon-do ITF z siedzibą w Seulu.
 • 1967 – 1972r. – to okres podróży Choia po całym śœwiecie w celu propagowania Taekwon-Do. Zostają opracowane szczegółowe regulaminy rywalizacji sportowej i rozgrywane pierwsze zawody. Choi organizuje seminaria szkoleniowe.
 • 15.06.2002 r., – w wieku 84 lat, generał Choi Hong Hi umiera.

5. Podaj z ilu ruchów składa się poszczególna forma.

 • Chon-Ji Tul – składa się z 19 ruchów.
 • Dan-Gun Tul – składa się z 21 ruchów.
 • Do-San Tul – składa się z 24 ruchów.
 • Won-Hyo Tul – składa się z 28 ruchów.
 • Yul-Gok Tul – składa się z 38 ruchów.
 • Joong-Gun Tul – składa się z 32 ruchów.
 • Toi-Gae Tul – składa się z 37 ruchów.
 • Hwa-Rang Tul – składa się z 28 ruchów.
 • Choong-Moo Tul – składa się z 32 ruchów.

6. Co symbolizuje nazwa danej formy?

 • Chon-Ji – oznacza Niebo – Ziemia.
 • Dan-Gun – wywodzi się od założyciela Korei (2333 rok p.n.e.)
 • Do-San – jest to pseudonim patrioty koreańskiego.
 • Won-Hyo – jest to nazwisko mnicha buddyjskiego żyjącego w VII wieku.
 • Yul-Gok – to pseudonim wielkiego filozofa i uczonego zwanego ” Konfucjuszem Korei”. 38 ruchów układu symbolizuje miejsce urodzenia na 38 stopniu szerokośœci geograficznej.
 • Joong-Gun – jest to imię patrioty koreańskiego, który zastrzelił japońskiego gubernatora. 32 ruchy symbolizują wiek w chwili egzekucji.
 • Toi-Gae – neokonfucjusz, który urodził się na 37 stopniu szerokośœci geograficznej.
 • Hwa-Rang – nazwa oddziału młodzieży walczącej przeciwko najeŸźdŸcą. Używali tylko pi궜ci i nóg.
 • Choong-Moo – imię stworzyciela łodzi podwodnej.