Wymagania egzaminacyjne

Pas biały

Układy

znajomość Saju Jirugi – w obu kierunkach
znajomość Saju Makgi – w obu kierunkach

Pozycje

Charyot Sogi
Narani Junbi Sogi
Gunnun Sogi

Techniki ręczne

Narani So Kaunde Jirugi Gunnun So Kaunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu
Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi
Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi
Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi

Techniki nożne

Apcha Olligi
Apcha Busigi
Dollyo Chagi

Pas biały z żółtą belką

Układy

Chon-Ji

Techniki ręczne

Annun So Kaunde Jirugi
Gunnun So Kaunde Baro Jirugi
Gunnun So Bakat Palmok Najunde Makgi
Niunja So An Palmok Kaunde Makgi

Techniki nożne

Apcha Olligi
Apcha Busigi
Dolloyo Chagi
Sewo-Chgi, kopnięcie po łuku
Twimyo Apcha Busigi
Yopcha Jirugi

Walka

Sambo Matsogi – 3 techniki obrony w pozycji Gunnun So bez partnera

Pas żółty

Układy

Dan-Gun

Techniki ręczne

Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
Niunja So Sonkal Kaunde Yop Taerigi
Niunja So Sang Palmok Makgi
Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Makgi
Gunnun So Nopunde Baro Jirugi

Techniki nożne

Naeryo Chagi
Yopcha Jirugi
Twimyo Dollyo Chagi
Twimyo Yop Chagi
Twimyo Apcha Busigi
Tora Yopcha Jirugi

Walka

Sambo Matsogi 3 techniki obrony w pozycji Gunnun Sogi z partnerem

Pas żółty z zieloną belką

Układy

Do-San

Pozycje

Annun Sogi

Techniki ręczne

Gunnun So Sun Sonkut Tulgi
Gunnun So Dung Joomok Nopunde Yop Taerigi
Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Baro Makgi
Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi
Gunnun So Kaunde Bandae Jirugi
Annun So Sonkal Kaunde Yop Taerigi

Techniki nożne

Dollyo Chagi (podwójne)
Yop Chagi (podwójne)
Tora Yop Chagi
Twimyo Apcha Busigi
Twimyo Dollyo Chagi
Twimyo Yop Chagi
Naeryo Chagi
Goro Chagi
Twimyo Naerio Chagi
Tora Naeryo Chagi
Twimyo Goro Chagi

Walka

Ibo Matsogi 4 techniki obrony (2 walki)
Sambo Matsogi 2 techniki obrony (2 walki)

Pas zielony

Układy

Won-Hyo

Pozycje

Gojung Sogi
Guburyo Sogi

Techniki ręczne

Gunnun So Anpalmok Dolimyo Makgi
Niunja So Sonkal Nopunde Anuro Baro Taerigi
Gojung So Kaunde Baro Jirugi

Techniki nożne

Yopcha Jirugi (z zatrzymaniem, strefa kaunde)
Twimyo Dollyo Chagi
Tora Goro Chagi Tora
Yop Chagi (z zatrzymaniem, strefa kaunde)
Twimyo Yop Chagi
Twimyo Goro Chagi
Twimyo Naeryo Chagi
Tora Naeryo Chagi
Twimyo Tora Naeryo Chagi
Twimyo Tora Yop Chagi

Samoobrona

Hosin-Sul – 3 techniki obrony

Walka

Ibo Matsogi – 4 techniki obrony (2 walki)
Walka bezkontaktowa – 1 min.

Rozbicia

Apcha Busigi -1 deska
Ap Joomuk Jirugi (mężczyźni) – 1 deska
Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 1 deska
Yop Chagi – 1 deska

Pas zielony z niebieską belką

Układy

Yul-Gok

Pozycje

Kyocha Sogi

Techniki ręczne

Gunnun So Sonbadak Kaunde Golcho Baro Makgi
Gunnun So Sonbadak Kaunde Golcho Bandae Makgi
Gunnun So Ap Palkup Taerigi
Gunnun So Doo Palmok Nopunde Yop Magki

Techniki nożne

Tora Yop Chagi (podwójne, drugie z zatrzymaniem)
Goro Chagi
Tora Goro Chagi
Twimyo Yop Chagi
Twimyo Tora Naeryo Chagi
Twimyo Tora Yop Chagi
Bandae Dollyo Chagi
Twimyo Tora Goro Chagi

Walka

Ibo Matsogi – 4 techniki obrony (2 walki)
Ilbo Matsogi – 3 techniki obrony (3 walki)
Walka Półwolna – 2 minuty

Samoobrona

Hosin-Sul – 5 technik obrony

Rozbicia

Tora Yop Chagi – 1 deska
Dollyo Chagi – 1 deska
Yop Chagi – 1 deska
Ap Joomuk Jirugi (mężczyźni) – 1 deska
Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 1 deska

Pas niebieski

Układy

Joong-Gun

Pozycje

Dwitbal Sogi
Nachuo Sogi

Techniki ręczne

Dwitbal So Sondbadak Ollyo Makgi
Gojung So Mongdung-I Makgi
Gunnun So Sang Joomuk Dwijibo Jirugi
Gunnun So Kyocha Joomuk Chookyo Makgi
Gunnun So Nopunde Sang Joomuk Sewo Jirugi
Gunnun So WI Palkup Bandae Taerigi
Moa So Kyokja Jirugi
Nachuo So Sonbadak Noollo Makgi
Niunja So Kaunde Bandae Jirugi
Niunja So Sonkaldung Kaunde Yop Makgi
Niunja So Nopunde Dung Joomuk Yop Taerigi

Techniki nożne

Tora Goro Chagi
Bandae Dollyo Chagi
Twimyo Tora Naeryo Chagi
Twimyo Tora Yop Chagi
Twimyo Tora Goro Chagi
Podwójne Dollyo Chagi
Podwójne Yop Chagi
Apcha Busigi + Dollyo Chagi
Twimyo Bandae Dollyo Chagi

Samoobrona

Hosin-Sul – 8 technik obrony

Walka

Ilbo Matsogi – 4 techniki obrony (4 walki)
Walka Półwolna – 2 minuty
Yaksok Matsoki – strony wykonują na zmianę atak i obronę

Rozbicia

Twimyo Nopi Apcha Busigi – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi (3 osoby) – 1 deska
Ap Joomuk Jirugi (mężczyźni) – 1 deska
Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 1 deska
Yopcha Jirugi – 2 deski
Goro Chagi – 1 deska

Pas niebieski z czerwoną belką

Układy

Toi-Gye

Techniki ręczne

Annun So Bakat Palmok San Makgi
Gunnun So Dwijibun Sonkut Bandae Tulgi
Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo Makgi
Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Baro Tulgi
Niunja So Doo Palmok Najunde Miro Makgi
Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi

Techniki nożne

Twimyo Tora Naeryo Chagi
Twimyo Tora Goro Chagi
Twimio Dollimyo Yop Chagi (360°)
Twimio Dollimyo Dollyo Chagi (360°)

Samoobrona

Hosin-Sul – 4 techniki obrony (nóż, pałka, itp.)

Walka

Ibo Matsogi – 2 techniki obrony (2 walki)
Bal Matsoki – walka treningowa z użyciem wyłącznie technik nożnych
Ban Chaju Matsogi – walka półwolna

Slajd

Naeryo Chagi
Yop Chagi
Dollyo Chagi

Łączenia technik

Apcha Busigi + Dollyo Chagi
Goro Chagi + Dollyo Chagi
Naeryo Chagi + Yop Chagi

Rozbicia

Twimyo Nopi Apcha Busigi – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi – 1 deska
Twimyo Dollyo Chagi – 1 deska
Ap Joomuk Jirugi (mężczyźni) – 1 deska
Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 1 deska
Tora Yop Chagi – 2 deski
Dollyo Chagi – 2 deski
Bandae Dollyo Chagi – 1 deska

Pas czerwony

Układy

Hwa-Rang

Techniki ręczne

Niunja So Ollyo Jirugi
Niunja So Baro Kaunde Jirugi
Niunja So Yop Palkup Tulgi
Soojik So Sonkal Naeryo Taerigi

Techniki nożne

Dollyo Chagi – 2 strefy
Mikulmyo Dollyo Chagi – 2 strefy
Mikulmyo Yopcha Jirugi
Mikulmyo Goro Chagi
Twimyo Tora Dollyo Chagi (360°)
Twimyo Tora Goro Chagi (360°)
Twimyo Bandae Dollyo Chagi

Samoobrona

Hosin-Sul – 5 technik obrony zadanych przez egzaminatora

Walka

Walka półwolna w sprzęcie
Walka tradycyjna – 10 elementów
Pady w przód, tył, bok

Łączenia technik

Goro Chagi + Twimyo Goro Chagi
Yop Chagi + Tora Yop Chagi
Naeryo + Tora Naeryo + Twimyo Tora Naeryo
Dollyo + Tora Dollyo + Twimyo Tora Dollyo
Yop + Tora Yop + Twimyo Tora Yop

Rozbicia

Twimyo Nopi Apcha Busigi – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi (4 osoby) – 1 deska
Twimyo Bandae Dollyo Chagi – 1 deska
Ap Joomuk Jirugi (mężczyźni) – 2 deski
Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 2 deski
Twimyo Tora Yop Chagi – 2 deski
Dollyo Chagi Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi (mężczyźni) – 2 deski
Niunja So Sonkal Anuro Baro Taerigi (kobiety) – 2 deski

Pas czerwony z czarną belką

Układy

Choong-Moo

Techniki ręczne

Annun So Bakat Palmok Kaunde Ap Makgi
Annun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
Niunja So Bakat Palmok Najunde Bandae Makgi
Niunja So Kyocha Sonkal Kaunde Yop Makgi
Gunnun So Sonkaldung Nopunde Ap Taerigi
Gunnun So Sang Sonbadak Ollyo Makgi
Gunnun So Sonkal Nopunde Baro Ap Taerigi

Techniki nożne

Tora Yop Chagi z zatrzymaniem + Dollyo podwójne
Tora Goro Chagi + Dollyo Chagi
Mikulmyo Goro + Yop Chagi
Mikulmyo Naeryo Chagi + Yop Chagi
Mikulmyo Yop + Dollyo Chagi
Twimyo Dollyo podwójne
Twimyo Yop podwójne
Twimyo Yop z zatrzymaniem
Twimyo Dollyo z zatrzymaniem
I-Jung Chagi – kopnięcie podwójne zadane przez egzaminatora
Samjung Chagi – kopnięcie potrójne zadane przez egzaminatora
Yonsok Chagi – dwa (lub więcej) różne kopnięcia wykonane tą samą nogą
w formie ciągłej (bez opuszczania nogi do podłogi)
Sambang – w trzech kierunkach

Walka

Mobum Matsogi – walka, która pokazuje poziom techniczny zdającego. Atakujący wykonuje wcześniej ustalony atak (jeden), a broniący korzystając ze swoich umiejętności wykonuje obronę i wielokrotny kontratak
Walka wolna z kilkoma przeciwnikami
W parterze, przed nożem itp., w ruchu po 2 techniki obrony
Pady (w przód i tył)
Walka tradycyjna w ciągłym ruchu, min. 15 elementów

Rozbicia

Twimyo Nopi Apcha Busigi – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi (5 osób) – 1 deska
Twimyo Goro Chagi (360°) – 1 deska
Tora Yop Chagi – 2 deski
Twimyo Tora Yop Chagi (180°) – 1 deska
Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 2 deski
Dung Joomuk + Sonkal Anuro + Ap Joomuk (mężczyźni) – 4 deski
Bandae Dollyo Chagi – 1 deska
Twimyo Apcha Busigi – 2 deski

Pas czarny z rzymską jedynką na końcu pasa

Układy

Choong-Moo

Techniki nożne

Samjung chagi – zadane przez egzaminatora min – 3 techniki
Mikulmyo samjung chagi – zadane przez egzaminatora min – 3 techniki
Twio dolmyo – zadane przez egzaminatora min – 3 techniki
Twimyo i-juch chagi – zadane przez egzaminatora min – 3 techniki

Samoobrona

Uwolnienia z uchwytów zadanych przez egzaminatora
Hosin-sul – samoobrona min. 5 elementów

Walka

Sambo Matogi – 3 element
Ibo Matogi – 4 elementy
Ilbo Matogi – 5 elementów
Walka wolna z kilkoma przeciwnikami
Walka tradycyjna w ciągłym ruchu, min. 15 elementów

Rozbicia

Twimyo Nopi Apcha Busigi (wyciągnięta ręka) – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi (7 osób, mężczyźni) – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi (6 osób kobiety) – 1 deska
Twimyo Dolly Chagi (wysokość głowy) – 1 deska
Twimyo Goro Chagi (360°) – 1 deska
Twimyo Ap Chagi – 2 deski
Tora Yop Chagi – 2 deski
Twimyo Tora Yop Chagi (180°) – 1 deska
Sonkal Yop Taerigi (Kobiety) – 2 deski
Dung Joomuk + Sonkal Anuro + Ap Joomuk (mężczyźni) – 4 deski
Bandae Dollyo Chagi – 2 deski

Pas czarny z rzymską dwójką na końcu pasa

Układy

Kwang-Gae
Po-Eun
Ge-Baek

Techniki nożne

Samjung chagi – zadane przez egzaminatora min – 4 techniki
Mikulmyo samjung chagi – zadane przez egzaminatora min – 4 techniki
Twio dolmyo – zadane przez egzaminatora min – 4 techniki
Twimyo i-juch chagi – zadane przez egzaminatora min – 4 techniki

Samoobrona

Hosin-sul – samoobrona min. 10 elementów
Uwolnienia z uchwytów zadanych przez egzaminatora

Walka

Sambo Matogi – 3 element
Ibo Matogi – 7 elementy
Ilbo Matogi – 10 elementów
Walka wolna z kilkoma przeciwnikami
Obrona przed atakami zadanymi przez egzaminatora
Walka tradycyjna w ciągłym ruchu, min. 20 elementów

Rozbicia

Twimyo Nopi Apcha Busigi (wyciągnięta ręka) – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi (8 osób mężczyźni) – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi (7 osób kobiety) – 1 deska
Twimyo Dolly Chagi (wysokość głowy) – 1 deska
Twimyo Goro Chagi (360°) – 1 deska
Twimyo Ap Chagi – 2 deski
Twimyo Bandae Dollyo Chagi (wysokość głowy) – 1 deska
Tora Yop Chagi – 2 deski
Twimyo Tora Yop Chagi – 2 deski
Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 2 deski
Sonkal Anuro + Ap Joomuk (mężczyźni) – 4 deski
Dung Joomuk (mężczyźni) – 1 deska

Pas czarny z rzymską trójką na końcu pasa

Układy

Eui-Am
Choong-Jang
Kodang d.Juche

Techniki nożne

Samjung chagi – zadane przez egzaminatora min – 3 techniki
Mikulmyo samjung chagi – zadane przez egzaminatora min – 3 techniki
Twio dolmyo – zadane przez egzaminatora min – 3 techniki
Twimyo i-juch chagi – zadane przez egzaminatora min – 3 techniki

Samoobrona

Hosin-sul – samoobrona min. 13 elementów
Uwolnienia z uchwytów zadanych przez egzaminatora
Obrona przed atakami zadanymi przez egzaminatora

Walka

Sambo Matogi – 3 element
Ibo Matogi – 10 elementy
Ilbo Matogi – 15 elementów
Walka wolna z kilkoma przeciwnikami
Walka tradycyjna w ciągłym ruchu, min. 15 elementów

Rozbicia

Twimyo Nopi Apcha Busigi (wyciągnięta ręka) – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi (9 osób mężczyźni) – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi (8 osób kobiety) – 1 deska
Twimyo Dolly Chagi (wysokość głowy) – 1 deska
Twimyo Goro Chagi (360°) – 1 deska
Twimyo Ap Chagi – 3 deski
Tora Yop Chagi – 3 deski
Twimyo Tora Yop Chagi (180°) – 2 deski
Sonkal Yop Taerigi (kobiety) – 2 deski
Sonkal Anuro + Ap Joomuk (mężczyźni) – 4 deski
Dung Joomuk (mężczyźni) – 1 deska
Bandae Dollyo Chagi – 2 deski

Pas czarny z rzymską czwórką na końcu pasa

Układy

Sam-Il
Yoo-Sin
Choi-Yong

Samoobrona

Hosin-sul – samoobrona min. 20 elementów

Walka

Sambo Matogi – 3 element
Ibo Matogi – 10 elementy
Ilbo Matogi – 15 elementów
Walka wolna z kilkoma przeciwnikami
Walka tradycyjna w ciągłym ruchu, min. 30 elementów

Rozbicia

Twimyo Nopi Apcha Busigi (wyciągnięta ręka) – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi (10 osób mężczyźni) – 1 deska
Twimyo Nomo Yop Chagi (9 osób kobiety) – 1 deska
Twimyo Dolly Chagi (wysokość głowy) – 1 deska
Twimyo Goro Chagi (360°) – 1 deska
Twimyo Ap Chagi – 2 deski
Tora Yop Chagi – 3 deski
Twimyo Tora Yop Chagi (180°) – 2 deski

Teoria

Metodyka nauczania w zakresie 10-1 cup

KARTA EGZAMINACYJNA

APLIKACJA NA STOPIEŃ MISTRZOWSKI