Zarząd Klubu

Prezes zarządu: Agnieszka Stobbe-Wyszomierska
V-ce prezes: Kacper Kur
Skarbnik: Marta Puchalska
Przewodniczący komisji rewizyjnej: Arkadiusz Sowiński