Wykaz stopni w Taekwon-Do I.T.F

Stopnie uczniowskie – cup:

10 cup (biały pas) – symbolizuje niewinnośœć, brak wiedzy i dośœwiadczenia w Taekwon-Do.
9 cup (żółta belka) – oznacza się go przez naszycie żółtej beretki, 5 cm od końca pasa o szerokośœci 5 mm na pasie białym. Jest to stopień pośœredni.
8 cup (pas żółty) – jest symbolem ziemi, w której rośœlina zapuszcza korzenie, jest to początek drogi studenta Taekwon-Do.
7 cup (zielona belka) – oznacza się go przez naszycie zielonej beretki na żółtym pasie. Jest stopniem poœrednim.
6 cup (zielony pas) – tak jak roœlina zaczyna się rozwijać, tak i umiejętnoœści studenta Taekwon-Do są dużo większe.
5 cup (niebieska belka) – naszyta niebieska beretka na zielonym pasie.
4 cup (niebieski pas) – jest symbolem nieba, w kierunku którego roœślina wzrasta, tak też postępuje trening studenta.
3 cup (czerwona belka) – naszyta czerwona beretka na niebieskim pasie.
2 cup (czerwony pas) – oznacza niebezpieczeństwo, umiejętnośœci studenta są na tyle zaawansowane, że stanowią zagrożenie dla ewentualnych przeciwników.
1 cup (czarna belka) – naszyta czarna beretka na czerwonym pasie.

Stopnie mistrzowskie – dan:

Stopnie mistrzowskie oznacza się na czarnym pasie cyframi rzymskimi na jednym z jego końców złotym kolorem. Dodatkowo posiadacze czarnych pasów noszą czarne obszycia na bluzie doboku. Od IV dana naszywa się lampasy na spodniach i bluzie, także czarnego koloru. Liczba 9 w kulturach orientalnych jest najwyższą liczbą jednocyfrową.

Studenci Taekwon-Do posiadający stopnie:

  • •od I do III dana w hierarchii tej sztuki nazywani są „Boosabum" i są asystentami instruktora.
  • •od IV do VI dana nazywają się „Sabum" i są instruktorami.
  • •VII i VIII dan to elita Taekwon-Do, nazywa się ich „Sahyun" i są mistrzami.
  • •IX dana nazywani są „Sasung" i są starszymi mistrzami.

9 stopni mistrzowskich wynika z 9 etapów. Liczba 9 jest mnożnikiem trójki. Na Wschodzie liczbę 3 zapisywano kreskami: górna – niebo, œśrodkowa – śmiertelników, dolna – ziemię. Trójka jest liczbą śœwiętą, ponieważ jest odbiciem œświata

Ubiorem stosowanym w Taekwon-Do, zwłaszcza podczas wystąpień oficjalnych (zawody, pokazy, egzaminy, trening), jest kimono, tzw. dobok, składajcy się z przepasanej pasem odpowiedniego koloru białej kurtki oraz białych spodni. Dobok powinien być oznaczony tzw. „drzewkiem Taekwon-Do" na plecach, emblematem International Taekwon-Do Federation na lewej piersi i literami ITF na dolnej zewnętrznej częœci nogawek spodni. Dobok musi być zawsze czysty i schludny.
W Taekwon-Do stopień zaawansowania zawodnika odzwierciedla noszony przez niego pas. Rozróżnia się 10 stopni uczniowskich (cup), które zdobywa się od 10 cup do 1 cup. Następnymi wtajemniczeniami są stopnie mistrzowskie, które przydzielane są od I do IX dana. Stopniom uczniowskim przyporządkowany jest odpowiedni kolor pasa. Poszczególne kolory pasów zostały wybrane śœwiadomie i w przeszłoœci wskazywały na pozycję zajmowaną w społeczeństwie osoby, która go nosiła.

Dobok uczniowski 10 – 1 cup

Dobok dla osób posiadających stopnie I – III Dan

Dobok dla osób posiadających stopnie IV – IX Dan