Terminologia Taekwon Do

Zasady Taekwon Do

YE UI — uprzejmość (1)
YOM CHI — rzetelność (2)
IN NAE — wytrwałość (3)
GUKGI — samokontrola (4)
BAEKJOOL BOOLGOOL — niezłomny duch (5)

Elementy Teorii Mocy

BANGDONG RYOK — siła reakcji
BANUNG — refleks, szybkość reakcji
DONGTCHUK ANJONG — równowaga dynamiczna (w ruchu)
HIM UI WOLLI — teoria mocy
HOHUP JOJUL — kontrola oddechu
JIP JOONG — koncentracja
JUNGTCHUK ANJONG — równowaga statyczna (w staniu)
KYUN HYUNG — równowaga
SOKDO — szybkość
ZILYANG — masa

Przysięga Taekwon-Do

—Będę przestrzegał zasad TKD
—Będę szanował instruktora i starszych stopniem
—Nie będę nadużywał technik Taekwon-Do
—Będę wspierał wolność i sprawiedliwość
—Będę wspierał pokój

Komendy i pojęcia treningowe

ANJOT — usiąść (komenda)
BOSABUM — młodszy instruktor
BOSABUM NIM — zwrot grzecznościowy, stosowany wobec posiadaczy stopnia mistrzowskiego nie wyższego niż III Dan (“pan młodszy instruktor”)
BOSABUM NIM GE KYONG YE — pozdrowienie młodszego instruktora ukłonem (komenda)
CHARYOT — baczność (komenda)
CHUARO TORA — w lewo zwrot (komenda)
DALLYON — utwardzanie i wzmacnianie kończyn i ciała
DALLYON DOO — sprężynująca deska treningowa do ćwiczenia uderzeń
DAN — stopień mistrzowski
DANGUP JEDO — system stopni Taekwon-Do
DOJANG — sala treningowa
DWIGI — wyskoki
DWIRO TORA — wykonać zwrot (komenda)
HAESAN — rozejść się (komenda)
IROSOT — wstać (komenda)
JEJA — uczeń, adept Taekwon-Do
JUNBI — przygotować się (komenda)
JUNBI JASE — pozycja wyjściowa w układach formalnych
JUNBI UNDONG — rozgrzewka
KIHAP — okrzyk bojowy
Kup — stopień uczniowski
KYOKPA — rozbijanie desek
KYOKPA DAE — stojak do prób rozbić desek
KYONG YE — ukłon
MOMTONG BACHIM — uginanie ramion w podporze (pompki)
PARRO — powrót do pozycji wyjściowej (komenda)
SABUM — instruktor, nauczyciel
SABUM NIM — zwrot grzecznościowy, stosowany wobec posiadaczy powyżej III Dan (“pan instruktor”)
SABUM NIM GE KYONG YE — pozdrowienie instruktora ukłonem (komenda)
SIJAK — start, rozpoczęcie ćwiczenia (komenda)
SIMSA — egzamin na stopnie Taekwon-Do
SONBE — określenie odnoszące się do każdej osoby starszej stopniem szkoleniowym
SONBE NIM — zwrot grzecznościowy stosowany wobec osób starszych stopniem szkoleniowym (“pan starszy kolega”)
SOORYON — trening
SOORYON JANGBI — wyposażenie treningowe (sprzęt)
SWIJOT — rozluźnić się, odpocząć (komenda)
TUKGI DAE — stojak do rozbić desek technikami specjalnymi
TWIM JOOL — skakanka
URO TORA — w prawo zwrot (komenda)
YON MOO SON — diagram, kierunki przemieszczeń i technik wykonywanych w układzie formalnym
YONSUP — ćwiczenie