Zarząd Klubu

Prezes zarządu: Grzegorz Wyszomierski
V-ce prezes: Agnieszka Stobbe-Wyszomierska
V-ce prezes: Artur Kuciak
Skarbnik: Marta Puchalska
Przewodniczący komisji rewizyjnej: Arkadiusz Sowiński